S.no. Name Designation Address     
Phone Email
1. Mr. Lhakpa Sonam Sherpa Chief Advisor Naxal 9851025627
2. Mr. Mahadev Gurung Advisor  
 
3. Mr. Shambhu Tamang Advisor Bansbari 9741123023 shwet_anshu@hotmail.com
4. Dr. Ganesh Gurung Advisor Dhumbarahi 9851082135/4721253 drganesh.gurung@gmail.com
5. Mr. Prachanda Man Shrestha Advisor Bafal 9851055676 prachandamanshrestha@gmail.com
6. Mr. R. P. Panta Advisor Bhagwatibahal, Naxal 9851022514/4420008 travelnepalinfo@gmail.com
7. Mr. D. B. Koirala  Advisor Baluwatar 9851054524 db_chomotrek@hotmail.com