IMM Advisory Committee

S.no. Name Designation Address    
Phone Email
1. Mr. Dinesh Gurung Chief-Advisor Saraswotithan, Lazimpat 9849256015/4416831
2. Mr. Okinobu Otsu Advisor Lazimpat 9851020558 otsu@mos.com.np
3. Mr. J. B. Singh Advisor Bansbari 9851068085 singhjb41@gmail.com
4. Mr. Kamal Man Gurung Advisor Pokhara 9856028791  
5. Mr. Narayan Sundar Shrestha Advisor Kalimati 9851050251