General Members (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Dawa Yangzi Sherpa 1247 Khumjung, Solu 373982 / 4483660 atalante@mail.com.np
Dayula Sherpa 2068 Sotang-6, Solukhumbu 9841240412 uylasherpa3@yahoo.com
Debendra Dangol 776 Kha 3-242, Bhimsensthan 9851060344 devendradangol@yahoo.com
Debi Bahadur Koirala 934 Baluwatar - 4, Kathmandu 4231039/9851054524 db-chomotrek@hotmail.com
Dipak Bahadur Khadka 2261 Tripureswor-5, Dhading 9841683748 dipakkhadka@yahoo.com
Deepak Mahat 2897 Adventure Thirdpole Treks (P) Ltd 9851024794 thirdpole@wlink.com.np
Deo Raj Dhakal 356 Nepal Law Campus, 9849703132 -
Devi Prasad Pant 1484 Birta Deurali-1 Kavre 9841212110 sunrisenews1@gmail.com
Dhan Bahadur Rai 1248 Baku, Solukhumbu 495480 / 4483660 atalante@mail.com.np
Dharma Bahadur Rai 2275 Nechabatase - 6, Solukhumb 9851013864/4416760 dharmabdr@yahoo.com
Dharma Raj Ghimire 1710 Birendra Nagar - 3, Chitwan 425785 / 9851031791 -
Dhurba Bikram Panday 349 Sanepa, Lalitpur 526793 /9851024990 Pandeydb@hotmail.com
Dil Bahadur Pant 1896 Deurali - 9, Kavre 9841379896 dilpantha@hotmail.com
Dil Bahadur Thakuri 230 Solukhumbu 4424249 / 9851111707 thakuri_dil@yahoo.com
Dilip Rai 1072 Chandol, Bishalnagar - 4, Ktm 9841221804 -
Dinesh Gurung 59 P.O. Box 5437, Kathmandu 4568457 / 416831/ 9849256015 -
Deebas Bickram Shah 1456 Kamaladi-31, Kathmandu 9851036699 -
Diwas Pokharel 768 16/91 Dharan, Sunsari 9851053468 esadiwas@gmail.com
Domi Sarki Lama 651 Kumarigal, Kathmandu-6 419035 -
Dor Bahadur K.C. 542 P.O.Box. 1273, Kath 123456 / 9851097512 -